Wie Stelpt Ons Bloeden?


WILLEM BRAKMAN ALS DOKTER BIJ DE STUKKEN VAN DE VELDARTILLERIE IN OLDEBROEK.

 Vrede is een deugd

e schrijver Willem Brakman leerde ik kennen op de hei bij Oldebroek. Ik was verkenner bij de veldartillerie, hij de dokter.

Ik moest als waarnemer of verkenner aan onze ballistische specialisten doorgeven waar onze granaten dood en verderf moesten zaaien, hij zou – mocht het ooit zo ver komen – ons bloeden stelpen.

Wie een tijdlang iets zo oorlogszuchtigs heeft meegemaakt – om van de Tweede Wereldoorlog, de Koude Oorlog, Korea, Vietnam, Libanon, de Balkan en de Oekraïne maar te zwijgen – kan bogen op enige ervaring met oorlogsgeweld.

Het is gruwelijk. Maar meer nog dan gruwelijk is het volkomen, volslagen onvoorstelbaar krankzinnig. Onmenselijk en dom.

SPINOZA

Een oorlog heeft nog nooit  iets anders opgeleverd dan nieuwe oorlog.

De overwinnaars brengen ons na elke oorlog in de waan dat de oorlog afgelopen is – een moment dat dan als ‘vrede’ de geschiedenisboeken in gaat – maar in werkelijkheid blijkt het inpikken van andermans land, het doden van mannen, vrouwen, kinderen en dieren, het  haat zaaien en het vernietigen van al wat groeit en bloeit onafgebroken door te gaan.

Je zou het een verslaving kunnen noemen, oorlog, maar oorlog is niet zozeer een verslaving als wel een evolutionaire ontwikkeling waartegen geen remedie lijkt te bestaan – ook al omdat ontzaglijk veel foute lieden er grof van profiteren.

Vrede is de oplossing – niet als het woord van de zachte heelmeester, maar als kern van een beschaving, een levensbeschouwing, een filosofie, als daad.

Benedictus de Spinoza heeft dat in 1670 al heel goed gezegd: ‘Vrede is niet de afwezigheid van oorlog. Het is een deugd, die uit geestkracht en standvastig verlangen voortkomt.’

Een deugd.

En wie staan er in de Tweede Kamer – los van die maffe PVV die de mond vol heeft van ‘onze westerse waarden’ maar zelf een dictatuur is – als blije geiten om het hardst te roepen dat er gebombardeerd moet worden? Die bleekscheten en kantoorpikkies van de christelijke partijen.

Het christendom heeft meer oorlogsslachtoffers op zijn geweten dan de islam.

CRIMINELEN

De criminelen in Syrië en Irak die van het Westen de slinkse vaardigheden van de public relations hebben geleerd en zich daarom Islamitische Staat zijn gaan noemen – hoewel ze géén staat en misschien ook géén islamieten zijn – vragen er niet om dat er een oorlog tegen ze wordt gevoerd. Ze vragen erom dat hun een halt wordt toegeroepen.

Daar hebben we geen leger of oorlog voor nodig. Dat is een politietaak.

Het zou goed zijn als onze wereldvreemde, zelfingenomen en mediageile parlementariërs oog hadden voor dit zeer wezenlijke onderscheid.

Wat the global village van nu hard, heel hard nodig heeft, is niet de nationale militarisering die je nu weer op gang ziet komen – behalve in Duitsland – maar een goed georganiseerde internationale politie, een permanent goed getraind corps blauwhelmen die zich onder leiding van de Verenigde Naties gebonden weten aan een internationale rechtsorde.

Willem Brakman, de dokter, die rustig in het bos Sein und Zeit van Martin Heidegger ging zitten lezen als onze houwitsers de Veluwe deden daveren, zou het met me eens zijn geweest.

Hij was dan ook – net als Spinoza – een wijs man.

WKtS
3 OKTOBER 2014


Zie ook het verhaal over Adriaan Ditvoorst.

Zie ook ‘Nooit meer oorlog’

Zie ook ‘de jaren van de krant’ – 1.

Zie ook ‘Een gepeperde rekening’.