Waterschappen

VALSSPELERS. EEN SCHILDERIJ VAN JACOB VAN OOST, BRUGGE, 1603-1671.

Dagstukjes – 210

 

Hij stond rechtop en zocht, er was niets dan water en ijs,
ginds huilende mensen en mannen die riepen,
en
overal bulkten de koeien in nood.
ARTHUR VAN SCHENDEL: DE WATERMAN

 

ie of wat vertegenwoordigen onze politieke partijen eigenlijk? [1] De media komen tijd en geld tekort om ons elk moment van de dag te wijzen op de komende verkiezingen. Ze doen zelfs zwakke pogingen om uit te leggen waar het daarbij om gaat. Om de Provinciale Staten en de Eerste Kamer. Om de waterschappen.

De waterschappen?

Hartstikke nuttig, man, maar of je daar voor naar de stembus moet? Die lui moeten zorgen voor het water, en dat kunnen ze –  neem ik aan – heel goed zonder onze bemoeienis. Hoe liberaal, sociaal of populistisch zijn onze dijken? Ja, vroeger toen het water in Nederland nog zowel over dood als leven ging – lees De Waterman van Arthur van Schendel – streden vissers, molenaars, turfstekers, landeigenaren, boeren, schippers en anderen voor hún belang bij de waterbeheersing.

Ideologische gevechten waren het, zoals in de kerk over de vraag of de slang gesproken had. Maar nu? Regel het gewoon, man.

Zelfs deze verkiezingen zijn alweer een poos geleden gekaapt door de media die heel hun politieke onbenul erop botvieren, hoewel ze doorgaans geen woord aan het water besteden.

Parasol

De politieke partijen doen uiteraard allemaal mee. Wat wil je, elke kans om op de tv te komen moet je aangrijpen. Weer een stem! Maar, nogmaals, wie vertegenwoordigen ze eigenlijk? Of wát?

In hun gretigheid om ook dit wedstrijdje te winnen, hollen ze zichzelf voorbij. Vooral de VVD valt daarbij door de mand. Het zijn daar geen slimmeriken of hardlopers, maar valsspelers. Het gaat hun om niets anders dan het winnen van de verkiezingen. Het doel heiligt de middelen. Stilstand is achteruitgang.

Dan is elke leugen goed om je tegenstanders de loef af te steken. Dan moet, gvd, vvd, Schiphol groeien, omdat hun aanhang dat wil, denken ze.

Zo wordt het spel gespeeld. Je ziet hoe de doortrapte mediapolitiek van Trump hier de koers bepaalt.

Waar is de tijd gebleven dat je zelfs bij de VVD verstandige, volwassen en degelijke volksvertegenwoordigers vond die ergens voor stonden. Voor het algemeen belang onder de fraaie parasol van hun zonnige liberalisme.

Nu zie je alleen nog maar standwerkers die in de krant of voor de camera ongefilterd hun praatjes voor de vaak mogen verkopen.

 

 

 

LEES VERDER
WKtS
20 FEBRUARI 2019

[1] Het aantal leden van politieke partijen neemt elk jaar meer af. Ik vraag me regelmatig af hoeveel leden ze nog hebben. Iemand die voor mij de Haagse politiek uitmuntend bijhoudt is Tom-Jan Meeus van de NRC. Onlangs ging hij in op de gevolgen van deze krimp. Hij schreef: “Partijen hebben groeiende moeite nieuwe leden aan te trekken en kunnen amper mensen vinden die zich kandidaat stellen. De Volkskrant schetste deze week dat politici in negen provincies gelijktijdig kandidaat zijn voor Provinciale Staten en een waterschap. Hoe penibel de situatie is, kun je ook zien aan de electoraal grootste partij, de VVD. Elke vier jaar heeft die partij zo’n 8.600 kandidaten nodig: 8.000 voor gemeenteraden (400 gemeenten; 20 kandidaten per gemeente); ruim vijfhonderd voor provincies en waterschappen; minimaal honderd voor Tweede en Eerste Kamer. Bij het huidige ledental van 25.000 betekent dit dat elk VVD-lid (m/v) per verkiezingscyclus een kans van één op drie heeft dat hij kandidaat staat.” Dus, wil je een goed betaald baantje met status? Meld je aan bij de VVD.