Verstopte neus

 

Dagstukjes – 307

 

Jan Mulder heeft er lang geleden alweer in de Volkskrant op gewezen. In de spreektaal legt men stelselmatig de klemtóón verkeerd. Het valt niemand meer op.

Nieuw is voor mij een manier van praten die je tot voor kort in het Nederlands niet hoorde, maar wel in het Frans. Ik bedoel de nasalisering, Vooral vrouwen lijken zich die manier van praten te hebben eigengemaakt. Het valt op bij het gebruik van werkwoorden. Die vrouwen zeggen dan niet meer spelen, maar – hoe schrijf je dat? – speluhng waarbij de laatste klank uit een verstopte neus lijkt te komen.

Is het een voorbijgaand verschijnsel, zoals nog niet zo lang geleden die rare, rollende r van meisjes die te veel naar Amerikaanse tv-series hadden gekeken? We moeten het afwachten, afwachtuhng.

Minsewinse

Intussen zijn ook mánnelijke sprekers gek gaan praten. Nieuwslezers in de officiële journaals hebben het niet meer hebben over ménsen, maar over minsen. Een prent kan zomaar een print worden en een wens een wins. Je denkt niet langer, maar je dinkt.

Deze sprekers – minse met al hun minsewinse – veranderen de e in een i maar dan zonder puntjes want die hoor je niet.

Fonetisch gesproken was het me al eerder opgevallen dat steeds meer Nederlanders de Nederlandse o, één van de twee die was overgebleven, de o-mikron naast de o-mega zogezegd, als een Rotterdamse ou zijn gaan zeggen. Of au, dat hoor je niet. Over de s die steeds meer als een palatale ssj – wordt uitgesproken, heb ik het hier al eens gehad.

Mediataal

Taal verandert, ja, maar in Nederland reageren schoolmeesters meestal pas als je het ziet. Is het niet de moeite waard, vroeg ik me af, om ook eens die hoorbare veranderingen onder de aandacht te brengen?

Het is vaak modieuze aanstellerij, naäperij  en gemakzucht, slechte gewoonten die de televisie dag en nacht tot in de verste uithoeken van het land verspreidt. Men spreekt alweer een tijdje geen Nederlands meer, maar mediataal.

Waar leren Nederlanders nog Nederlands dats iedereen geacht wordt te spreken?

 

 

 

L E E S  V E R D E R
W K t S
1 2  J A N U A R I 2002
E E R D E R  I N  L O G B O E K
T E R U G  N A A R  D E  V O O R P A G I N A