Verstandig onderwijsadvies

 

Dagstukjes – 283

 

Zie daar de gaaf der Poëzy!
ISAÄC DA COSTA (1798-1860)

 

 

 

Een lezeres wees er in de Volkskrant op dat Aleid Truijens een heel goede minister van onderwijs zou zijn. Aleid schrijft in deze krant een column over onderwijs. Ze heeft er meer verstand van dan Arie Slob, dat is zeker. Maar ik hoop dat ze haar boeken en columns blijft schrijven. Ik zou ze niet willen missen.

Deze week prees Aleid de Algemene Rekenkamer die het kabinet adviseert om de vele miljoenen die voor het onderwijs klaar liggen, niet aan de schoolbesturen te geven, maar aan het onderwijs.

Een verstandig advies.

Letteren

Aleid ziet er de hand in van Arno Visser, de voorzitter van de Algemene Rekenkamer, van wie ze opmerkt dat hij geen jurist, econoom of socioloog is, maar een man van de letteren.

Visser studeerde literatuur in Groningen, misschien wel bij J. J. A. Mooij die daar als wiskundige en filosoof algemene literatuurwetenschap doceerde.

Aleid bedoelt met deze opmerking waarschijnlijk dat alles wat je aan vernuft, fantasie, mensenkennis en inlevingsvermogen in de wereldliteratuur kunt opdoen, ook onze volksvertegenwoordigers wijzer zou kunnen maken. Het is mij uit het hart gegrepen.

Stel je eens voor dat geletterden de belangen van het onderwijs gingen behartigen. Het rap voortschrijdende culturele verval van het openbare leven zou binnen één generatie een halt zijn toegeroepen.

 

 

 

 

TERUG NAAR DE VOORPAGINA
LEES VERDER
WKtS
7 APRIL 2021
EERDER IN LOGBOEK
DE DAGSTUKJES BEGINNEN HIER