Verkiezingen

DE AMSTEL LIGT DICHT, MAART 2018

 

Dagstukjes -160

 

Conversation should touch everything,
but should concentrate itself on nothing.

OSCAR WILDE: The critic as artist (1891)

 

n de NRC bogen een paar gestudeerde heren zich deze week over het vraagstuk van de Nederlandse identiteit – hét thema van de verkiezingen. Er werden zinnige, historische en redelijk concrete verklaringen aangedragen voor wat men over het algemeen met uiterst vage termen ‘typisch Nederlands’ pleegt te noemen, nuchterheid, zuinigheid, werklust, eigenwijsheid en nog meer van zulke deugden, maar uiteindelijk moest het hele gezelschap vaststellen dat er niet zoiets als ’n Nederlandse identiteit wás.

Prinses Máxima had ze al gewaarschuwd.

Ik zou me best willen opwinden over die identiteit als ik niet wist dat elk gesprek erover uitmondt in volslagen achterlijke opvattingen, zoals nu weer bij Forum voor Democratie, dat een type als Yernaz Ramautarsing in zijn gelederen heeft. Hij vindt dat homo’s afzonderlijk intelligenter zijn dan hetero’s, maar samen drukken ze het intelligentie-quotiënt van de Nederlandse bevolking omdat ze zich niet voortplanten...

Probeer het er maar over te hebben.

Ik heb een ander probleem. Ik zie dat de zogenoemde Nederlandse identiteit almaar belangrijker wordt naarmate ze meer en meer in twijfel wordt getrokken en minder mensen in staat zijn er in algemeen beschaafd Nederlands over te spreken.

Wat er wordt uitgekraamd, is veelal klinkklare nonsens, maar hoe gevaarlijk dergelijke nonsens is, leert ons de geschiedenis, vooral als de media weloverwogen of uit gemakzucht (kijkcijfers!) politici helpen deze flauwekul te verspreiden.

Ik ben nog altijd tamelijk bewust Nederlander, maar ik voel me alleen nog maar zo als ik denk aan de tijd dat wij, gezonde Hollandse jongens van weleer, in geestdrift ontstaken als er ijs lag en we op de fortgracht konden schaatsen…

Ik ga stemmen op de partij met de meeste en de beste schaatsers. De tijd dringt. Ik heb ‘m nog steeds niet gevonden en nu gaat het nog dooien ook.

 

 

LEES VERDER
WKtS
4 MAART 2018