Piet Paaltjens in New Orleans

EERSTE DRUK VAN SNIKKEN EN GRIMLACHJES

 

Dagstukjes – 279

 

O, ware ’t noodlot niet alleen behept met koud
Verstand maar ook met warm gevoel, – uw poezle hand
Had plots de fles zodra ze leeg was, door het woud
Gekeild, en op mijne lippen had uw mond gebrand.
PIET PAALTJENS

 

Iedereen heeft er een oordeel over. Wil je bij de media carrière maken, dan moet je er geweest zijn. Zelfs Tijs van den Brink geldt nu als een deskundige. Hij is er één keer geweest om de christelijke aanhangers van Trump te spreken. Hij vond ze ‘heel aardig’.

Misschien wordt er in geen Europees land zoveel aandacht aan Amerika besteed als in Nederland. O, wat stampen we lekker. Ik ben er een paar keer geweest en zag een ontwikkelingsland vol overvloed en verspilling en een schrijnende, wijd verbreide, treurige armoede, die veelal gekleurd was. Maar je gaat erheen voor de mensen, hè. Zelfs Tijs van den Brink had dat door.

New Orleans

We bezochten, een hoogtepunt voor deze bereisde Roel, New Orleans en werden daar in een eethuis bediend door een aardige jongeman. We gaven onze bestelling op, in het Engels, een taal die veel Amerikanen niet verstaan, maar we kregen in het Nederlands antwoord. Op rijm. De ober declameerde een vers van Piet Paaltjens, een dichter van wie menige deelnemer aan De Slimste Mens nooit zal hebben gehoord.

Glunderend vertelde hij dat hij in Leiden Nederlands had gestudeerd. Waarom? Omdat hij ober wilde worden? Nee, omdat hij Nederland een grappig landje vond waar ze vast ook een grappig taaltje spraken.

Souterrain

Piet Paaltjens bevestigde die veronderstelling. De ober had zijn doctoraalscriptie over hem geschreven. Met een koffer vol deels antikwarische boeken ván en óver Piet Paaltjens – waaronder een eerste druk van Snikken en grimlachjes – was hij als Neerlandicus naar Amerika teruggekeerd waar hij in New Orleans een onderkomen vond, een souterrain, dat korte tijd later tot de nok toe was volgelopen. Heel zijn Piet Paaltjens verdronk.

This is America, man.

 

 

 

TERUG NAAR DE VOORPAGINA
LEES VERDER
WKtS
8 JANUARI 2021
EERDER IN LOGBOEK