Kletscultuur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dagstukjes – 65

 

N DE IN Amsterdam gevestigde Vlaamse krant NRC Weekend stonden weer mooie stukken, vooral van Bas Heijne en Caroline de Gruyter. Jammer van de taalfouten, overigens niet bij hen.

Een paar keer las ik het katheder.

Erg?

Voor een in Amsterdam gevestigde Vlaamse krant wél.

Het leert me dat de auteur van zo’n stuk, noch zijn eindredacteur, noch zijn chef, noch zijn hoofdredacteur, noch zijn corrector, noch zijn achterban dit woord kent.

Katheder.

De katheder.

Het woord klinkt al sinds de Reformatie in onze kletscultuur van dominees, politici en soortgelijke kanselredenaars.

LEES VERDER 
WKtS

19 SEPTEMBER 2015