Kerstboodschap

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHRISTUS’ GEBOORTE IN 1180

 

Ik ben o.k., jij bent niet o.k.

 

at is er de afgelopen jaren veel tijd in  jouw ego gestoken. Ik ben o.k., jij bent o.k.

Je moest voor jezelf opkomen, benadrukken dat véél, zo niet álles om jou draaide. Je ganse omgeving, papa, mama en schooljuffrouwen sterkten je in dat idee. Je moest assertief zijn. Gezag moest je negeren. Dat beknotte je ego maar. Het ging om jou,  om jouw identiteit,  je identiteit weet je wel.

Heel belangrijk, zeker. Zonder identiteit is een mens een leeg vat, een holle man als het ware.

Die identiteit – dat was de volgende stap – kon je délen. Je was niet langer alleen maar het kind van je ouders, je was voortaan vooral ook man, vrouw, wit, zwart, transgender, homoseksueel,  jood, christen, moslim, Marokkaan of ‘de gewone man’ – kon niet schelen wat áls je maar kon bogen op iets wat groter was dan jezelf.

Iedereen werd zijn eigen groep, zijn eigen soort. Met zijn eigen symbolen, keppel, hoofddoek, nikab, swastika, bierbuiken en zeemantruien – áls het maar liet zien wie je was.

Nu is het wel  mooi geweest, zou ik zeggen. We zien de gevolgen van de ik-mentaliteit tamelijk verontrustend om ons heen, maar op een angstaanjagende manier ook in de wereldpolitiek. Ik zou er een lief ding voor over hebben als politici met Kerstmis konden overeenkomen om ermee op te houden, met dat ik, ik, ik…. Misschien zouden we weer eens een beetje oog kunnen krijgen voor de belangen van ánderen.

Zullen we, vraag ik onze leiders aan de vooravond van Kerstmis, weer eens wat aan naas-ten-lief-de gaan doen? Naas-ten-lief-de, ja. Ik weet wel dat er nog steeds heel veel mensen zijn die dat doen – ik ken ze – maar wordt het niet tijd dat juist deze boodschap de komende jaren luid en duidelijk in de publieke ruimte klinkt?

Naastenliefde.

Hou op, zou ik tegen media en politici willen zeggen, met het ten eigen bate uitvergroten van verschillen, met het tegen elkaar uitspelen van groepen, zoek wat medemensen bindt. Wijs erop dat we lieden als Trump en Wilders – ijdeltuiten met hun potsierlijke haardracht – alleen bij een goeie kapper krijgen als we ons samen afwenden van dit doorgeslagen, uit Amerika overgewaaide identiteitsdenken.

Sámen – en dan mag u wat mij betreft die s  rustig schrappen….

WKtS
22 DECEMBER 2016