Helden

TECUMSEH, MIDDEN RECHTS, SNEUVELT  IN  DE SLAG VAN MORAVIANTOWN, 1813

 

Uit de oude doos – 9

 

We can be heroes
We can be heroes
We can be heroes
Just for one day
DAVID BOWIE

 

Als ze er niet zijn, moeten ze gemaakt worden, helden. We kunnen er niet buiten. Nooit, ook nu niet. Wat is een leven zonder helden? Of heldinnen?

Tecumseh was mijn eerste held. Ik bewonderde hem bovenmate. Ik zou het liefst Tecumseh zijn geworden – mijn vader leek een beetje op hem.

Wie was Tecumseh?

Tecumseh was een Shawnee, een indiaan, die zich onversaagd beijverde om de indianen in Noord-Amerika tegen de niets ontziende Europese kolonisten te verenigen.

Genocide

Zij maakten van Noord-Amerika een ander land. De eeuwenoude indiaanse cultuur verdween, de inheemse bevolking werd slachtoffer van een sluipende genocide. Wie het overleefde, werd in een reservaat opgesloten waar vele trotse en zelfbewuste indianen de verpaupering wachtte.

Wat er toen niet allemaal teloorging! Een rijke beschaving, in harmonie met de natuur, én een denk- en levenswijze waar de luie, volgevreten nazaten van de moordenaars die het Wilde Westen in bezit namen nooit aan toegekomen zijn.

De Pilgrim Fathers moeten zich in hun graf hebben omgedraaid toen ze – schippers naast God – zagen waar hun emigratie op uitgelopen was. Op Trump en zijn tot de tanden bewapende, hersenloze kornuiten.

Winnetou

Een held is moedig. De tragedie kleeft hem aan. In dat opzicht voldoet Tecumseh aan alle eisen. De boeken van Fritz Steuben vertellen je het hele verhaal over Tecumseh, de bergleeuw. Zijn lot spreekt mij des te sterker aan omdat hij geen verzónnen indiaan was zoals Winnetou, maar een man die heeft bestaan, heeft geleefd en heeft gestreden. Zijn werkelijkheid was niet die van het boek. Zijn werkelijkheid was de meedogenloze werkelijkheid van moordlust en vernietiging, dezelfde waaraan in deze tijd de bevolking van Oekraïne ten onder dreigt te gaan. Een onvoorstelbare tragedie met een nieuwe held: Volodymyr Zelensky.

Tot mijn verrassing ontdekte ik dat hij net als Tecumseh een danser was, een danser, ja. Toeval? Nee, het wijst erop dat gevoel voor vrijheid en de moed tot verzet steeds weer met creativiteit verbonden zijn.

De held is een kunstenaar.

 

 

 

W O R D T  V E R V O L G D
W K t S
2 8  J U N I  2 0 2 2
T E R U G  N A A R  D E  V O O R P A G I N A
D E  V O L K S K N A R    N R  3 8 4