Hamburgers

 

Verbeter Je Taal Nog Meer – 76

 

De kindertjes zijn er als modder zo vet
Van al dat lekker eten;
Natuurlijk zijn ze niet bijster vlug.
Ze liggen de hele dag op hun rug,
En hoeven er nooit iets te weten.
RIE CRAMER: LUILEKKERLAND

 

 

Al vierenzeventig jaar lees ik een boek als ik niets beters te doen heb. Ik ben vorige maand tachtig geworden – ja, dank jullie wel – en heb in al die jaren veel, soms heel veel gelezen.

Een tijdlang heb ik zelfs voor mijn brood gelezen. Het begon me toen te interesseren of er meer mensen waren zoals ik. Ik was benieuwd of ik daarover meer te weten zou komen als ik meer op taalgebruik en gedrag in mijn omgeving ging letten.

Elke dag verzamelde ik nieuw materiaal, maar conclusies waren niet eenvoudig. Soms zat ik uren te puzzelen. Lás die man nou wel of niet? Als je er zo uitzag en zo sprak… nee… dat was geen lezer. En die vrouw… met dát haar…?

Vooroordelen, zeker, maar nog meer zat mijn eigendunk de waarheid in de weg. Als lezer wist ik altijd alles al en bovendien beter dan wie ook. Hoe konden lui die niet lazen, begrijpen wat ik te zeggen had?

Niettemin stelde ik na verloop van tijd vast dat steeds minder mensen lazen. Niet per se heel goede boeken, maar gewoon de krant bijvoorbeeld. Het was zo erg dat ik in 1971 verslag deed van mijn bevindingen. Er werd met instemming op gereageerd. Velen hadden dit ook al geconstateerd en lieten weten dat er nodig iets moest gebeuren. Nederland verloederde.

Arjen Lubach

We zijn nu een halve eeuw verder, maar niemand heeft sindsdien het tij kunnen keren. Ook Arjen Lubach zal het niet lukken, hoewel hij als superieure lezer tot veel in staat is en ik blij ben dat hij op de televisie de kat de bel heeft aangebonden.

Men heeft het probleem gemakzuchtig scholieren  in de schoenen geschoven, maar op grond van mijn jarenlange onderzoek durf ik wel de stelling aan dat deze kinderen minder te verwijten valt dan hun opvoeders – hun ouders, hun leraren, hun docenten – die ook met letters bedrukte bladzijden mijden als de pest.

Gelukkig daagt er een oplossing. De organisatie die in Nederland krachtdadig de consumptie van boeken propageert, de CPNB, heeft het ei van Columbus gevonden. In Amerika. Uiteraard. Bij de McDonald’s. Te beginnen met de Kinderboekenweek krijgen kinderen bij deze multinational voortaan naast hun hamburger een boek.

Dát wordt smullen.

Dom, dom, dom, dat wij lezers zoiets niet eerder bedacht hebben.

 

 

 

 

 

LEES VERDER
WKtS
1 OKTOBER 2020
DE VOLKSKNAR NR 348

TERUG NAAR DE VOORPAGINA