Volksterreur

 

 

 

 

 

 

 

 

Koddebeiers voelden zich enorm bedreigd

 

eldermalsen – ik ben er weleens geweest. Lang geleden. Ik heb er geen herinneringen aan. Nu zit ik er al de hele dag aan te denken en vraag ik me af of er indertijd al vormen van terrorisme te bespeuren waren.

Ik weet het niet, en eerlijk gezegd was ik er ook niet zo mee bezig – met dat terrorisme in Geldermalsen.

Maar de autoriteiten, antiterreurdiensten, politie, burgemeester, wethouders en gemeenteraadsleden die hun dorp kennen, zal het toch niet ontgaan zijn? Of lieten zij zoals gebruikelijk Gods water maar over Gods akker lopen? Geloven zulke notabelen nog altijd dat terreur alleen in rare, verre, islamitische landen voorkomt? Of in Parijs?

Ja, dat was even slikken voor de politiechef en zijn manschappen toen ‘plotseling’ de terreur losbrak in het vredige dorp.

Plotseling.

De koddebeiers, zei hun baas, hadden zich ‘enorm bedreigd gevoeld’ – ja, geen wonder als je de hele dag loopt te pitten – en waren zelfs gedwongen geweest ‘waarschuwingsschoten’ te lossen.

Net echt. Bijna zoals in het Amerika dat ze kennen van de tv.

Zou het ooit nog tot onze leidinggevende hoogopgeleiden doordringen dat terreur geen islamitisch fenomeen is, maar in een eigentijdse, westerse, technologisch op drift geraakte samenleving als de onze tot de dagelijkse omgang met het wettig gezag is gaan behoren?

Ook in Nederland?

Ja, ook in Nederland.

Vluchtelingen zullen tot hun schrik constateren dat de terreur waaraan zij in hun eigen land ontsnapten, in het o, zo beschaafde Nederland een van de vele dodelijke   welvaartsverschijnselen is.

Laten we hopen dat ze niet gaan meedoen.

 

 

 

WKtS
17 DECEMBER 2015