Smaak

Smaak (19 slot)

AT WIL EEN lezer eigenlijk, Kees?,’ vroeg Hein. Het was de laatste dag van het jaar. Gerard humde zachtjes de evergreen ‘Uuren, dagen, maanden, jaren vliegen als een schaduw heên…’ Zij waren alleen in De Engelse Reet. Op dagen als deze, wisten ze, zaten de smaakbepalende bewoners van het kantorenland dat Nederland geworden was, hoog […]

Smaak (18)

L WEKEN,’ zei Boudewijn, ‘zitten we hier in De Engelse Reet te zeuren over de kantooremployé en zijn invloed op de cultuur, maar ik geloof niet dat er zoiets is als een sociologisch omschreven “invloed op de cultuur”.’ Iedereen ging er eens goed voor zitten. Boudewijn sprak. Zelfs de ober staakte zijn dienstverlenende handelingen. ‘De […]

Smaak (17)

ET SNEEUWDE nog steeds niet, maar de vrieskou naderde onontkoombaar en de employés verpestten nog steeds het klimaat met hun kantoren en hun files door ’s avonds allemaal tegelijk per automobiel terug te rijden naar hun geestdodende buitenplaatsjes. Het zou wel niet meer veranderen, dacht Kees, die als zuivere romanticus een hang had naar de […]

Smaak (16)

ET WINTERT niet meer, dacht Kees, daar komt het door dat er niet meer gelezen wordt. Nat, maar opgewekt werkte hij zich door de loodzware draperieën heen, die het doorrookte innerlijk van De Engelse Reet beschermden tegen de kou van buiten. Iedereen was er al. Ze hadden het erover dat jongens van vijftien helemaal niet […]

Smaak (15)

US JIJ GELOOFT,’ vroeg Boudewijn op de van hem bekende licht agressieve toon, ‘dat de hogere kantooremployés de smaak in Nederland bepalen?’ Kees had een onrustige nacht gehad en niet veel zin in weer een debat terwijl de korenwijn lokte. Hij was te oud en te wijs om niet te beseffen dat het debat tegenwoordig […]

Smaak (14)

MAAK,’ ZEI KEES, die al jaren verreweg de oudste en wijste was, en dientengevolge het voorrecht had om de veel jongere leden van het vermaarde kletsgenootschap in De Engelse Reet de ernst van het leven voor te houden, ‘smaak,’ zei hij, ‘is natuurlijk iets van iemand zelf, ik bedoel, er zijn mensen die zelfs op […]