Cabaret

 

 

 

 

 

 

n de Volkskrant maakte Bert Wagendorp een klucht van de parlementaire enquête over het spoor… Het wás dan ook een schertsvertoning, die enquête.

Op dezelfde pagina biedt zijn hoofdredacteur – ‘ik en andere leidinggevenden’ – de lezer ‘onze’ excuses aan omdat een scholier in zijn stage bij de Volkskrant zinnen uit andere kranten had overgeschreven.

Alsof niet ongelooflijk veel journalisten dat doen!

Oók bij de Volkskrant!

De hoofdredacteur spreekt van een ‘ontoelaatbare misstap’, wat, neem ik aan, iets anders is dan een toelaatbare misstap.

Door deze jongeman, wiens leeftijd (19), naam en voornaam worden genoemd,  waren bovendien ‘elementen van fictie’ de krant ingeslopen.

Maar hoofdredacteur, wat maak je me nou.


‘Elementen van fictie.’

De taal zélf is fictie. Bij mijn weten is er nog nooit een krant verschenen zónder ‘elementen van fictie’.

Neem alleen al de beeldspraak waarmee goeie journalisten hun verhalen verlevendigen en betekenis geven.

Iets meer begrip voor dit verschijnsel – en voor zo’n knul die net begint – had de hoofdredacteur kunnen behoeden voor een nogal ronkend excuus.

Een driedubbel rooms-katholiek mea maxima culpa.

Het wekt de indruk dat die jongen niet zozeer de krant als wel het imago van zijn ijdele hoofdredacteur had geschaad.
29 OKTOBER 2015