eh… een boek lezen?

 

Dagstukjes – 315

 

Magicians be asleep –
But Magic – hath an Element –
Like Deity – to keep –
EMILY DICKINSON I THINK I WAS ENCHANTED

 

Er is weer veel gedoe over lezen. Uit onderzoek blijkt dat vooral jongeren niet meer lezen. En ouderen dan?

Ik moet telkens weer lachen als ik zulke berichten lees. Waar heb je het over?

Lezen doet ieder mens, ook, of juist, vandaag de dag, jong en oud, je moet wel, al is het maar om de berichtgeving op je smartphone of tablet te kunnen volgen.

Boterham

Maar over zulk lezen gaat het het niet. Het gaat over het lezen van boeken en, oei, dat is even slikken.

Leesbevorderaars, uitgevers, docenten. columnisten, boekverkopers en de CPNB – de commissie voor de propaganda van het Nederlandse boek – slaan alarm. Niet zo gek want ze verdienen er hun boterham mee. Zelf vind ik dit – hoewel ik vanaf mijn zesde jaar om de twee dagen wel een boek lees – flauwekul.

Interessanter wordt lezen als het om literatuur gaat. Ja, literatuur. Weet iemand nog wat dat is? Nee, want dat hebben we nooit geweten. Ik weet het wél, maar ik spreek heel nadrukkelijk namens mezelf. Literatuur noem ik die uitzonderlijke teksten, voor mij uitzonderlijk, die je in allerlei boeken kunt vinden, maar vooral als het verhalen, romans, gedichten of toneelstukken betreft die het ook zonder gedrukt te zijn kunnen stellen omdat ze worden gedragen door de stem, de menselijke stem.

De ziel

Waarom uitzonderlijk?  Omdat dergelijke taal mij schenkt wat geen enkel ander medium mij kan geven. Literatuur geeft me op vleugels van het gevoel, en met de wiekslag van de ratio, toegang tot een wereld die ik niet ken, en ook niet kán kennen, niet zozeer een realistische wereld van kennis en feiten, als wel de realistische wereld van gevoelens en gedachten die levende wezens – ja, ook dieren – blijken te bezielen.

Dan kan jouw waarheid zo maar in de waarheid veranderen.

Sommige mensen kunnen daar niet buiten, niet buiten de magie die een literair kunstwerk zijn onuitputtelijke zeggingskracht verleent.

Ik ben bang dat al die zogenoemde leesbevorderaars niet weten waar ik het over heb.

 

 

 

W O R D T   V E R V O L G D
W K t S

1 5  S E P T E M B E R
T E R U G  N A A R  D E.  V O O R P A G I N A
Z I E  V O O R  E M I L Y  D I C K I N S O N  D E Z E   S I T E