Oranje-blanje-bleu

 

Dagstukjes – 313

 

Het vaandel hoog! De rijen hecht gesloten!
SA marcheert met rustige vaste tred.
HORST WESSELLIED VAN DE NSB

 

 

Poetin noemt Oekraïners nazi’s. Nazi’s waren Duitse nationaal-socialisten die in de twintigste eeuw half Europa in puin legden en miljoenen mensen hebben vermoord. Omdat ze Joods waren, Sinti, Roma of homoseksueel. Poetin weet er alles van. Hij is zelf een nazi.

Een nazi is niet hetzelfde als een fascist, maar Poetin is beide. Hij vertegenwoordigt een misdadige ideologie die verdwenen leek, maar nog steeds virulent is, zoals vandaag de dag blijkt uit het gedrag van fascisten in de Tweede Kamer en vertegenwoordigers van de boerenstand die Trump en Poetin openlijk steunen.

Toeslagenschandaal

Wie het nieuws volgt, ziet en leest hoe diep het fascisme in de Nederlandse rechtsstaat is doorgedrongen zoals het toeslagenschandaal en het ‘institutioneel racisme’ ons heeft geleerd.

Het fascisme is terug van nooit weggeweest en hun pleitbezorgers dragen het in kranten, op de radio en op de televisie schaamteloos uit. Zulke fascisten zijn nieuws en krijgen daarom alle aandacht in de media. De democratisch ingestelde burger ziet het met lede ogen aan.

Vernietiging, moordlust en rechteloosheid lijken een steeds groter deel van de bevolking een ‘nieuw perspectief’ te bieden.

Overdreven?

Trekkers

Kijk naar de eigentijdse knokploegen met hun trekkers, of de omgekeerde vlaggen die boeren tot symbool van hun verzet tegen de burgerlijke overheid hebben gemaakt, zoals in de jaren dertig de NSB zich de Nederlandse vlag toe-eigende door het rood-wit-blauw te vervangen door het oranje-blanje-bleu.

Het fascisme is geen politieke leer, je kunt het als zodanig niet definiëren en het is ook niet voorbehouden aan bepaalde maatschappelijke groeperingen, het is een mentaliteit, een gevaarlijke mentaliteit die in iedereen kan huizen. Het is een virus dat net als corona telkens weer de kop opsteekt.

 

 

L E E S   V E R D E R
T  E  R  U  G    N  A A  R    D  E   V  O  O  R  P A  G  I  N  A
W K t  S

1 2   J  U  L  I
Z I E   O O  K   L Y N C H E N  D I E  H A P