Beeldvorming en rotstreken

Dagstukjes – 297

 

Op Prinsjesdag te ‘s-Gravenhage
zag men een worm een wormsteek dragen.
‘Ik ben,’ zo sprak het beest wat bleek,
‘–en daarom draag ik deze steek
ter plaatse waar bij u de pet zit–
de worm die in het kabinet zit…’
KEES STIP: OP EEN WORM

 

 

De vaderlandse politiek leunde altijd zwaar op een drietal politieke partijen. In de tijd van de verzuiling was het duidelijk waar ze voor stonden. Ze hadden een grote aanhang en vertegenwoordigden staatsburgers die ervan overtuigd waren dat hun partij het beste met hen én met Nederland voor had.

De laatste dertig jaar is dat onherkenbaar veranderd. Je ziet nu steeds meer partijen die helemaal nergens voor staan of ronduit weerzinwekkende ideeën uitdragen.

Intussen verliezen de traditionele partijen elk jaar meer leden. Ze krimpen zo snel dat ze nog vlug – voordat ze definitief ter ziele gaan – hun geestverwanten moeten zien te paaien met een baan als Kamerlid, minister, staatssecretaris, commissaris van de koning of burgemeester.

Rentmeesterschap

Het gaat niet langer om maatschappelijke idealen, maar om het eigenbelang van deze partijleden. Ze kiezen niet voor de politiek maar voor een ‘carrière’. Geen wonder dat steeds minder mensen de C van CDA als aanduiding van het woord christelijk zien. Wie gelooft die partij nog als je ziet hoe puissant rijk geworden geldschieters haar uit eigenbelang trachten te redden?

Ik denk dat de vraag wat er nog christelijk is aan de politiek van het CDA niet meer te beantwoorden is. Ik zou het graag willen horen, maar politici als Wopke Hoekstra, Hugo de Jonge en Mona Keijzer hebben, denk ik, geen idee. Ja, holle frasen over rentmeesterschap en meer van dergelijke bijbelse clichés, die kun je krijgen.

Zulke volksvertegenwoordigers stellen je des te meer teleur naarmate ze meer de christelijke naastenliefde benadrukken dan die ongelovige VVD’ers. Ze zijn zo van hun nobele bedoelingen vervuld dat ze daar anderen niet mee hoeven lastig te vallen. Ze hebben zelf niet door dat ze – als het moet – over lijken gaan.

Us Kamieleke

Wat hopen zulke politici in Den Haag te vinden, vraag je je af, wat ze niet in het bedrijfsleven, in de voetbalwereld of bij de media kunnen krijgen? Misschien kunnen ze het hun partijgenoot, de intelligente econometrist doctor Pieter Omtzigt, uitleggen. Die vertelt het ons dan wel verder.

Voor mij blijft de vraag wat die asociale, rechtse, keynesiaans geïndoctrineerde MacKinsey-kapitalisten in de politiek te zoeken hebben? Bevrediging van hun ijdelheid? Ja, dat is altijd de kracht van de zwakkeling. In dat geval zijn – denk aan Us Kamieleke en Maxime Verhagen – beeldvorming en rotstreken – ‘functie elders’ – belangrijker dan ruggengraat en moraal.

 

 

LEES VERDER
WKtS
15 MEI 2021

TERUG NAAR DE VOORPAGINA
EERDER IN LOGBOEK