Amsterdam smijt met geld

 

 

 

 Dagstukjes – 69

N AMSTERDAM heeft een commissie rapport uitgebracht over de manier waarop het stadsbestuur jarenlang het geld van de gemeenschap over de balk heeft gesmeten. Miljoenen euro’s verdwenen. Niet alleen Pieter Hilhorst PvdA), de bekende stukjesschrijver van de Volkskrant, was daar schuldig aan, maar ook zijn voorgangers Geert Dales (VVD), Frits Huffnagel (VVD), Laetitia Griffith (VVD) en Lodewijk Asscher (PvdA) blijken boter op het hoofd te hebben.

Als inwoner van Amsterdam, die elk jaar een waanzinnig bedrag aan de gemeente Amsterdam afdraagt voor de grond waarop zijn huis staat – erfpacht heet dat, maar het is gewoon diefstal – als inwoner van Amsterdam dus, ja, sorry, dat moest er even uit, vraag ik me af hoe miljoenen euro’s aan gemeenschapsgeld zomaar kunnen verdwijnen.

Zijn ze echt weg? Spoorloos verdwenen? Of hebben misschien een paar handige jongens en listige wijven er grof van geprofiteerd?

Het zijn vragen die mij te beantwoorden lijken, maar bij één vraag rijst twijfel. Hoe is het in godsnaam mogelijk dat de afdeling financiën van de gemeente Amsterdam wordt beheerst door een geestesgesteldheid die – in het rapport – slechts in de allerergste bureaucratische clichés beschreven kan worden: onze Amsterdamse dienaren van de publieke zaak blijken lui, incapabel, niet in geld geïnteresseerd en vooral zozeer met zichzelf bezig dat ze aan een verantwoorde besteding van ons geld niet meer toekwamen.

Tot overmaat van ramp werden ze ‘aangestuurd’ door politici die liever in de media – of thuis – waren dan op kantoor.

LEES VERDER
WKtS
24 FEBRUARI 2016