Misbruik openbare ruimte

 

Dagstukjes – 187

 

n Amsterdam kennen we de MORA. De Melding Openbare Ruimte Amsterdam. Sinds kort maak ik er gebruik van. Zelf spreek ik liever van Misbruik Openbare Ruimte Amsterdam. Zoveel buurtgenoten dumpen tegenwoordig hun afval náást de ondergrondse vuilnisbakken dat dit woord zich vanzelf opdringt.

Misbruik. Het is ongelooflijk, en dat in een buurt van louter rijkaards en hoogopgeleiden.

Een buurvrouw, die advocaat is, ergert zich zo aan het wangedrag dat ze begonnen is de daders op te sporen om hen op hun handelwijze aan te spreken. Een buurman wees mij op de MORA. Hij maakt er al heel lang gebruik van, zei hij, maar voegde hij eraan toe: Het helpt geen bal, hoor.

Hij heeft ervaring met de kloof tussen overheid en burger, een geliefd onderwerp in de media. Hij wil die kloof niet.

De gemeente wel?

De gemeente is geen bedrijf dat nuttige dingen produceert en daarom zijn klanten moet kennen, de gemeente is een verzameling mannen en vrouwen op kantoor die vooral elkaar bezig houden en niet op jou zitten te wachten.

Ik zie voor me hoe één van hen mijn MORA leest. Pakt hij (m/v) daarna zijn fiets en komt hij langs om de troep op te ruimen? Nee, zijn vingers bewegen over het toetsenbord van zijn computer en zetten zo een procedureel systeem van regels en taakverdelingen in werking dat veel te ingewikkeld is voor zoiets eenvoudigs als het opruimen van rotzooi op straat.

Heel lang gebeurt er dan ook niets… De ambtelijke molens malen… Dat vraagt tijd…

In afwachting van de gemeentelijke hulp ruimen wij dan zelf maar de troep op. Is het karwei geklaard, dan kijken we elkaar voldaan aan. Nee, we hoeven geen lintje, misschien een woord van dank, maar in elk geval willen we even helemaal niets meer horen over die overheid en haar kloof.

Die overheid heeft het prima voor elkaar, die zit de hele dag genoeglijk op kantoor en vangt miljoenen aan erfpacht van mensen zoals wij.

Misgunnen wij dit de overheid? Nee. We nemen het alleen onszelf kwalijk dat we spontaan beginnen te juichen wanneer ten slotte eindelijk, eindelijk een wagentje van de gemeente langskomt. Dan stellen we tevreden vast dat de overheid functioneert.

Hoe beter de overheid functioneert, zegt mijn buurvrouw met háár kennis van de mens en het recht, des te groter wordt het aantal buurtbewoners dat misbruik maakt van de openbare ruimte.

 

 

 

LEES VERDER
WKtS
31 AUGUSTUS 2018