Waaromwaaromwaarom…

 

Verbeter Je Taal Nog Meer – 74

 

Wie??? Wie?? Wie? Wie…
GUIDO GEZELLE: GIERZWALUWEN

 

e kunt tegenwoordig de kranten niet meer opslaan of je staat oog in oog met het vraagteken.

Mooi, ik hou van vragen. De mensheid stelt ze al eeuwen. Maar wij hebben er inmiddels leergeld mee betaald.

Het blijkt een ingewikkeld dingetje, dat vraagteken. Nu eens zegt het niets, dan weer blijkt het pijnlijke zaken te verhullen, zoals wanneer je huisgenoot vraagt waaróm je iets niet gedaan hebt.

Waarom heb jij vanmorgen de douche niet drooggemaakt?

Het is dan niet de bedoeling dat je argumenten aandraagt voor je gedrag, nee, je moet door je knieën, schuld bekennen, je verontschuldigingen aanbieden en beloven dat je voortaan altijd de douche zult droogmaken.

Als de kranten mij op de voorpagina al het vraagteken geven, borrelen zulke gevoelens bij mij op en staat één ding vast: ik ga zo’n stuk niet lezen.

Als beginnende journalist leerde ik dat je in een kop nooit een vraagteken moet gebruiken. Het werd voor mij een wet. Nu zal sociologisch, psychologisch, juridisch, economisch, huishoudelijk en neurologisch onderzoek wel hebben aangetoond dat het vraagteken de lezer juist prikkelt om te gaan lezen, maar ik geloof er niets van.

Probeer het maar eens, en kijk wat zo’n stuk je oplevert. Vergeet daarbij niet dat het vraagteken er niet door de auteur boven is gezet, maar door een bureau-employé die het stuk had moeten lezen voordat hij tot het formuleren van de kop overging.

Deed hij dat?

Nee.

Hij heeft het stuk alleen maar op goed bekkende zinnetjes doorgevlooid om snel koppen, tussenkoppen en een intro te kunnen maken. Vaak doen die koppen geen recht aan de inhoud. Bovendien lees je juist in zulke stukken nogal wat fouten die zo’n eindredacteur kennelijk over het hoofd heeft gezien.

Het zij zo.

Maar deze functionaris begaat een doodzonde, ja, echt, noem het maar zo, deze functionaris begaat een dóódzonde als hij ook nog in opperste luiheid besluit om van de laatste zin de kop te maken.

De laatste zin!

Daar heeft de schrijver heel zijn ziel en zaligheid in gelegd. 

Alsof iemand de clou van je verhaal weggeeft voordat je het helemaal hebt kunnen vertellen.

 

 

 

LEES VERDER
WKtS
26 AUGUSTUS 2020
VOLKSKNAR NR 346

TERUG NAAR DE VOORPAGINA