Taalzweet

 

Dagstukjes – 284

 

In het zweet uws aanschijns
zult gij brood eten totdat gij
tot de aarde wederkeert
STATENVERTALING GENESIS 3:19a

 

 

 

Mark Rutte ging zijn stinkende best doen nadat hij een motie van afkeuring in het Parlement had overleefd. Dat klinkt niet erg fris. Anders gezegd, die woorden stinken en blijven vermoedelijk stinken zolang een minister-president in Nederland zo praat.

Ik denk dat vastgoedmakelaars en hockeycoaches met een voorliefde voor het liberale gedachtegoed zich zo mannelijk manifesteren. Het moet op Rutte indruk hebben gemaakt. Taalgebruik – of kledij – je doet onbewust met je soort mee.

Ik heb de minister-president vaker op rare woorden en zegswijzen betrapt. Ook zo bezien is hij een Man Zonder Eigenschappen.

Eerder kwam ik in brieven van zijn hand de woorden menskracht en bemensen tegen – idiote misvormingen van het Nederlands, afkomstig van de Sociale Academie – die je in de directiekamers van Shell en Akzo niet zo gauw zult horen. Te links.

Maar helemaal zeker ben ik daar niet meer van nu zelfs jongere universitair geschoolde columnisten van de NRC zo praten.

Ik moet aanvaarden dat in Nederland links en rechts ook taalkundig gezien onontwarbaar door elkaar zijn gaan lopen, ten koste van het soort mankracht dat vroeger stonk.

Naar zweet.

 

 


TERUG NAAR DE VOORPAGINA

LEES VERDER
WKtS
2 APRIL 2021
LOGBOEK
DE DAGSTUKJES BEGINNEN HIER