Schaliegas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dagstukjes – 16

 

O socialisme, nu moet ge weer leeren
te buigen voor een innerlijke macht
en thuis te raken ook in andre sferen
dan die, waarin g’uw groot werk hebt volbracht.
HENRIËTTE ROLAND HOLST (1869-1952)

 

 

 

 

Stilgezette ideeën zijn als een bloedprop in je hersenen. Levensgevaarlijk. Hoe meer mensen in Nederland universitair onderwijs volgen – en dat zijn er nogal wat, want we willen allemaal wereldwijd bij de ‘top’ behoren – des te meer raakt ons dagelijkse discours, thuis, in de krant en op de televisie gevuld met ‘wetenschappelijke’ ideeën (of denkbeelden) waarvan alleen specialisten de betekenis kennen, hoop je.

Maar ideeën verouderen, net als mensen. Je moet ze in beweging houden. Education permanente riep men in de jaren zestig. En dat is nog steeds nodig.

Begrippen als ‘democratie’, ‘onderwijs’, ‘wetenschap’ zijn in de loop van één mensenleven – het mijne – in de praktijk van elke dag zo ingrijpend van inhoud veranderd dat ze voor de niet-gespecaliseerde medemens onherkenbaar zijn geworden.

Zet drie generaties bij elkaar en de spraakverwarring is van een babelse (of bijbelse) allure. Niet alleen een gesprek over bèta-vraagstukken is onmogelijk geworden, ook onderwerpen uit de humaniora splijten gezin en vriendenkring.

Nu beslist de PvdA over schaliegas.

Ik heb geen idee wat het is. Dat is erg, ja, ik geef het toe. Maar nog erger is, democratisch gezien, dat ook de PvdA-woordvoerder in de Tweede Kamer het niet weet.

Wat ik wél weet, maar de betrokken woordvoerder van de PvdA weer niet, is dat je illlegaliteit niet strafbaar mag stellen.

Nooit.

Ook de VVD en PvdA zouden kunnen weten dat dit misdadig is….

 

 

 

LEES VERDER
WKtS
25 APRIL 2013