Het Nederlands vogelvrij

OBER IN SIMPLON DORF ZWITSERLAND

 

Verbeter Je Taal Nog Meer – 82

 

ik heb daarom de taal
in haar schoonheid opgezocht
LUCEBERT

 

Dan lees je dat iemand een beslissing maakt, terwijl je ook kunt zeggen dat iemand beslist. Of dat iemand dikwijls optredens doet, terwijl je ook kunt zeggen dat iemand dikwijls optreedt. Of je leest dat iemand onderzoek doet naar wat er is gebeurd, terwijl je ook kunt zeggen dat iemand onderzoekt wat er heeft plaatsgevonden.

Wie een beetje op zijn taal let als hij de krant leest, de radio beluistert of naar de televisie kijkt, vindt honderden van zulke formuleringen die niet zo hoeven, en sterker nog: beter, of zo u wilt, móóier kunnen.

Ik ga niet zeggen, wij deden het vroeger anders, want dat is niet zo. Wij deden het vroeger ook vaak fout.

Interessanter is de conclusie dat het Nederlands in hoog tempo verandert. De vraag is alleen of die verandering verbetering is. Zelf vind ik het oprukken van de meervouds s in weidus, gemeentus, oppervlaktus, opnamus en, ja, ja, gedachtus niet per se iets is om toe te juichen.

Maar hoe erg is dat? Zijn dit veranderingen van voorbijgaande aard. Of betreft het structurele aanpassingen van het Nederlands aan de jongste tijd?

Genderneutraal

Over het laatste zou ik graag een uitspraak doen, maar dat lijkt me wat voorbarig. Liever wacht ik op die ene welgeschapen, jonge taalkundige, van kleur en genderneutraal, die dit prangende vraagstuk handenwrijvend te lijf gaat.

Misschien is het al gebeurd, ik weet het niet. Je maakt zo weinig mee nu gans het land is plat gelegd dat je zelfs de kletsprogramma’s op tv bekijkt of je vergenoegt met complottheorieën op sociale media.

Over taal gaat het eigenlijk nergens meer, tenzij er een spelletje mee gedaan kan worden, sorry, ermee gespeeld kan worden, maar spelen met taal, vind ik, dat doe je niet. Dat doe je alleen als je het kúnt, zoals Kees van Kooten, Remco Campert of Arjen Lubach. Wij gewone mensen moeten ons aan de regels houden.

De regels, ja, maar hoe zijn die, wie vaardigt ze uit? Wie zegt nog met gezag hoe het hoort, zoals Amy Groskamp-ten Have indertijd als het ging om het dragen van een stropdas of het eten met mes en vork?

 

 

 

TERUG NAAR DE VOORPAGINA
LEES VERDER
WKtS
10 FEBRUARI 2021
DE VOLKSKNAR NR 355