Onderknuppels

Dagstukjes – 79

n de Volkskrant las ik dat de Nederlandse student Christiaan Triebert de gang van zaken rond de mislukte staatsgreep in Turkije nauwkeurig in kaart wist te brengen aan de hand van voor iedereen beschikbare digitale gegevens, afkomstig van de whatsappjes die de opstandige krijgslieden elkaar stuurden.

Een veelzeggend verhaal.

In de eerste plaats omdat de Turkse putschisten nogal dom blijken te zijn, in elk geval voor een slimmerik als deze Christiaan, en in de tweede plaats omdat nu – voor mij voor het eerst – de rangen van de verantwoordelijke militairen bekend zijn geworden.

Het waren niet de hoogste rangen, het waren geen generaals, het waren kolonels, majoors en kapiteins, onderknuppels dus. Jammer, dat zo’n verslaggever van de Volkskrant dat niet door heeft – zeker niet meer in dienst geweest.

Het verhaal van Christiaan bevestigt mijn eerder deze week uitgesproken idee dat in achterlijke landen coups worden gepleegd door militairen die de dampen in hebben vanwege hun rang. Zij vinden niet alleen dat ze hoger ingeschaald moeten worden, maar ook dat zij meer in hun mars hebben dan de officieren die de leiding hebben.

Komt dat ons bekend voor? 

LEES VERDER 
WKtS

26 JULI 2016