Een onbetrouwbare overheid

 

Dagstukjes – 292

 

Je denkt misschien: wat hebben we misdreven
om in zo’n land zo goed als niet te leven?
KEES STIP: HOLLAND

 

 

 

Een onbetrouwbare overheid. Je leest het dagelijks in de kranten. Je hoort erover op radio en tv. Wat wordt ermee bedoeld? Dat er in het publieke domein grove fouten worden gemaakt, valt niet te ontkennen, maar noem je degenen die zulke fouten maken dan onbetrouwbaar? Of onbekwaam?

Het is vanzelfsprekend geworden de overheid onbetrouwbaar te noemen, zo vanzelfsprekend dat er nauwelijks nog iets tegenin te brengen valt. Het duurt meestal lang voordat iets vanzelfsprekend is, maar dan kom je er ook niet meer zo makkelijk vanaf. Met alle gevolgen van dien.

Wie de overheid onbetrouwbaar noemt, hanteert een abstractie die met het dagelijkse leven weinig te maken heeft. Luchtfietserij. Het is des te moeilijker ermee om te gaan naarmate meer mensen – nogal vrijblijvend – meedoen.

Zo wordt een dergelijke aanname bestanddeel van een collectieve perceptie die individuen – jou en mij en je geestverwanten – de mogelijkheid van een ándere en misschien bétere kijk op de werkelijkheid ontneemt.

Hoe meer politici en dienaren van de media samen en in vereniging de overheid onbetrouwbaar vinden, des te wantrouwender wordt de burger.

Inmiddels heeft die onbetrouwbaarheid de status verworven van een Waarheid Als Een Koe.

In haar boe-geroep gaat de eis van kundigheid hulpeloos ten onder.

 

 

 

LEES VERDER
TERUG NAAR DE VOORPAGINA
WKtS
10 JULI 2021
EERDER IN LOGBOEK van 2 JUNI 2021