Kopieerlust

 

 

Dagstukjes – 191

 

De jonkvrouw was vol angst en schroom
LIED VAN HALEWIJN (14de EEUW)

 

e eigentijdse samenleving kent vele kloven. Een heel bekende is de kloof tussen overheid en burger. Ook gaapt er een kloof tussen politici en kiezers.

De media zijn er dol op.

Maar in de functioneringsgesprekken die ik dagelijks met mijn medemensen voer, hoor ik zelden iets over zulke kloven.

Er is alweer een poosje veel te doen over de handtastelijkheden die mannen zich ten opzichte van vrouwen plegen te permitteren, maar ook deze gevoelige kwestie wordt in mijn interviews zelden aangeroerd.

Mijn indruk is dat er maar weinig mensen zijn die zich erom bekommeren. Het is toch vanzelfsprekend dat je zoiets niet doet, noch als man, noch als vrouw?

De vraag is dan ook wat media er zo aantrekkelijk  aan vinden.

Het komt uit Amerika! Uit Hollywood! Me too. Dat hebben wij óók!

De vaderlandse media imiteren zo vanzelfsprekend media in Washington en New York dat ze ons allengs een Amerikaanse mediawerkelijkheid zijn gaan voorhouden die op die manier in Nederland niet bestaat. Zie onze racistische Zwarte Piet die niet langer uit Spanje komt, maar uit Georgia of South Carolina.

Maar de Nederlandse media apen niet alleen Amerikáánse media na, ook elkaar. Allemaal als voetballende efjes achter de bal aan. Nieuws, maar dan wel steeds hetzelfde nieuws, gesausd in een Amerikaanse moraal die niet de onze is en daardoor alleen al voortdurend spraakverwarring veroorzaakt, die nog versterkt wordt door Bekende Nederlanders als orakelende exegeten.

Nederlandse media zijn door de verschuiving van hun kopiëerlust des dagelijkschen levens naar de overzijde van de oceaan een geheel eigen taal gaan bezigen – veelal doorspekt met Amerikaanse woorden en uitdrukkingen – die ik als kijker, luisteraar of lezer meer en meer als jargon ervaar, mediajargon, een vreemde taal die ik van mijn vrienden en bekenden nooit hoor. Over kloven gesproken.

Illustratief is de kop waarmee de Volkskrant vandaag de voorpagina opent: Rutte III gaat actief leefstijl bijbuigen.

Rutte III?

Actief bijbuigen?

Leefstijl?

De woorden rollen reddeloos, redeloos en radeloos  het ravijn in.

 

 

 

LEES VERDER
WKtS
6 NOVEMBER 2018