De waarheid volgens de media

Dagstukjes – 78

aarom gaat er zo veel mis? Omdat we te weinig horen wat er goed gaat.

Ons beeld van de wereld is een collage van wat radio, televisie en krant ons menen te moeten voorhouden, media die gloriëren bij tegenspoed, rampen en misdaad. 

Persvrijheid is een groot goed. Daar mag door niemand aan getornd worden, maar dat wil niet zeggen dat wij mediagebruikers niet hardhandig de roede mogen hanteren. De traditionele media scheppen een vals beeld van wat er om ons heen gaande is. Ze nemen zichzelf als uitgangspunt. Zo doen ze ónze (mijn) werkelijkheid geweld aan.

Bovendien is de laatste jaren hun macht opvallend toegenomen – al was het maar doordat ze voortdurend voor zichzelf gratis en voor niets reclame mogen maken. Reclameblokken op de radio zijn al bijna helemaal gevuld met commercials van de omroepen zelf. Macht overschrijdt altijd de grens van het betamelijke. Het is een niet te stuiten honger. Maar media moeten geen macht willen. Ze moeten de waarheid vertellen.

Veel mensen zien het en haken af. Vooral degenen die vaak op hoog niveau – en soms als vader en moeder – aan het openbare leven deelnemen. Ze raadplegen ándere media. Onafhankelijker, beter, kritischer – soms op het onbeschaamde af.

De oude nieuwsmedia hebben het contact met deze generatie al volledig verloren. Ze zouden het kunnen weten, maar het enige wat daar op wijst is hun mantra over ‘jongeren’ die geen televisie meer kijken en geen krant meer lezen. Ik denk dat ze er beter aan zouden doen hun vaste zeden en gewoonten, protocollen en rituelen eindelijk eens aan de eis van zinvolle informatie in deze tijd aan te passen.

Sommige tv- en radioprogramma’s (Vroege vogels!) lukt het nog altijd bij kijkers en luisteraars interesse te wekken voor belangrijke onderwerpen, andere daarentegen – zelfs een zender als Radio 4 met dat leeghoofdige, plichtmatige wikipedia-gebabbel over muziek – blijven de massa paaien met ongein, kletskoek en voetbal. Inteelt is het. De media floreren dankzij hun inteelt – maar de culturele antropologie leert ons dat inteelt vroeg of laat monsters baart.

LEES VERDER 
WKtS
10 JULI 2016