Lebensraum

 

Verbeter Je Taal Nog Meer – 27

 

k ben geen Marokkaan, ook geen misdadiger. Toch ben ik schuldig Ik ben linkse elite.

Ja, je kunt erom lachen, maar wie weet wat me volgend jaar te wachten staat als ik élke dag, in de krant, op de radio én de televisie zwartgemaakt wordt. Als ik merk dat de criteria op grond waarvan ik tot die elite gerekend word elke dag worden aangescherpt. Als ik voor iedereen zichtbaar ‘fout’ ben.

Het proces is bekend. Victor Klemperer heeft het in zijn Dagboeken nauwgezet bijgehouden. Elke dag weer vaardigden de nationaalsocialisten maatregelen uit die hem – als Jood – alle Lebensraum moesten ontnemen. Een van de schrijnendste verordeningen gold zijn rijbewijs. Joden mochten op zeker moment geen auto meer besturen. Maar alleen met de auto kon Klemperer zijn invalide vrouw nog af en toe mee uit nemen.

Worden alle Marokkanen volgend jaar misdadigers? Nee, reageerde Wilders sluw, alleen degenen die misdadig zijn. Maar sinds wanneer verbinden we misdaad met nationaliteit? Is een in Nederland veroordeelde Engelsman een Engelse misdadiger? In hoeverre verschilt een Engelse seriemoordenaar van een Amerikaanse?

Het is demagogie, des te kwalijker omdat de Marokkanen van Wilders geen Marokkanen zijn en ook geen criminelen.

Zo prikkelt Wilders het gezonde volksgevoel. Eenvoudigen van geest, kwaadwillenden en opportunisten weten dat alle Marokkanen, zeker in Amsterdam, misdadigers zijn. Met dat idee bevuilt Wilders bewust de communicatie.

We staan erbij en zien toe. Van de media mag hij zijn gif blijven spuien. Elke tweet wordt duizendvoudig uitvergroot. Maar begrijpen onze mediaknechten dan niet dat een politicus die de taal zo beïnvloedt meer dan louter formele macht heeft? Hij dringt door in het gedachtegoed van degenen die niet geleerd hebben om heel ingewikkelde dingen onder woorden te brengen. Zelfs ‘hoogopgeleiden’ hoor je al beweren dat er wel ’iets’ in zit, in die ideeën van Wilders. En is het soms geen winst dat hij de zwijgende meerderheid een stem geeft?

Zulke opvattingen krijgen vaste vorm in de spreektaal. Ze worden vanzelfsprekend. Dan is er geen ontkomen meer. Dan kun je ze ten aanzien van gelovigen niet meer weerleggen. Ze zijn wáár geworden, absoluut waar, en de leider die ze uitentreuren herhaalt, is degene die als enige de waarheid spreekt…

In de jaren zestig leerden wij hoe de nazi’s in het Duizendjarig Rijk de taal hadden vervormd. Ze gaven alledaagse woorden een heel andere betekenis. Newspeak. Het woord ‘ras’ is misschien het bekendste voorbeeld. Ras bestaat niet – evenmin als God – maar het waanidee werd een onontkoombare waarheid, wat het tot de dag van vandaag is gebleven – net als ‘god’.

Wilders heeft al dan niet intuïtief buitengewoon veel baat gehad bij de propagandalessen van Joseph Goebbels. Hij brengt ze even doortrapt in praktijk als deze nazi. Oók het begrip ‘ras’ al spreekt hij over ‘Marokkanen’ of  ‘linkse elite’.

 

 

 

LEES VERDER
WKtS

15 DECEMBER 2016
VOLKSKNAR