Klimaat

 

Dagstukjes – 207

 

Latere geslachten zullen zich radeloos afvragen
hoe de meerderheid van het Nederlandse volk
heeft kunnen goedkeuren dat er door middel
van kinderbijslag een premie gesteld werd
op het scheppen van overbevolking.
WILLEM FREDERIK HERMANS

 

aat het nog ergens over? Ja, over het klimaat. Een kind kan de was doen. Scholieren trokken in groten getale naar Den Haag alsof ze door een rattenvanger waren meegenomen. Wie wás die rattenvanger? Politici boden zich handenwrijvend aan. Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst.

De democratie is nu overal. Zelfs op school. Misschien zelfs in gezinnen waar vader en moeder ongehinderd door welke vorm van algemeen belang dan ook doorgaan met te veel vlees eten, lange vakantievluchten maken en in een auto rijden die niet alleen heel Nederland, maar vooral hun eigen buurtje gemeen vervuilt.

Wat doen we eraan?

Wat doen we wááraan?

Wat is dat klimaat eigenlijk, behalve iets waarin je je als wetenschapper kunt specialiseren. Wat weten we ervan? Doen ouders en kinderen hun best zich in de materie te verdiepen? Leren kinderen op school nog zoveel scheikunde, natuurkunde en biologie dat ze er tenminste iets van begrijpen? Begrijpen zij zo dat milieu – luchtvervuiling, CO2-uitstoot, nodeloos kappen van bomen door Staatsbosbeheer, overbevolking en suburbanisatie – iets anders is dan klimaat, dat van alle tijden is? Begrijpen ze de samenhang? Begrijpen ze überhaupt nog iets van de wereld voor zover zij alleen in natuurkundige, scheikundige of biologische formules te definiëren valt?

Het ziet ernaar uit dat de heilige koe die de media op hún manier van de democratie maken, meer en meer gemolken wordt door ideologen en gelovigen die alle kennis om zulke belangrijke ontwikkelingen als milieu en klimaat te kunnen beoordelen, ontberen.

 

 

 

LEES VERDER
WKtS
8 FEBRUARI 2019