War On Terror

 

 

 

 

 

 

 

NEENS was-ie er weer, George W. Bush. Ik vond hem oud geworden. Misschien viel het kunstzinnige schilderen hem zwaar. Maar zijn patriottisme was ongebroken. Het was nog even kwajongensachtig als in de tijd dat z’n vader en moeder, Dick Cheney en Karl Rove hem influisterden dat hij Afghanistan en Irak – en Iran er meteen maar bij – van de aardbodem moest wegvagen.

The war on terror.

Het senaatsrapport over de CIA had hem geenszins van zijn stuk gebracht. Hij was dezelfde Republikeinse gelovige als vroeger thuis. De jongens van de CIA hadden zich als helden gedragen. Ze hadden vele aanslagen verhinderd. Ze hadden met ware doodsverachting Amerika bewaakt. Hij dacht natuurlijk ook aan zijn vader die hoofd van de CIA is geweest.

Het senaatsrapport behelsde een akelige boodschap. We hebben het allemaal in de kranten kunnen lezen. Zoveel misdaden in naam van de staat. Nu zitten wij met de brokken. Kun je zo’n bondgenoot nog wel vertrouwen? Misschien zolang Obama er zit, maar als hij weg is?

Het rapport over de CIA leert de onpartijdige lezer dat er niet alleen sprake was van een griezelig overheidsfalen. Het laat ook zien dat de regering-Bush helemaal niet begreep dat er tegen terreur geen oorlog te voeren valt. Zelfs in overdrachtelijke zin is dat een levensgevaarlijk denkbeeld. Wie meent terreur als een oorlog te kunnen bestrijden, kleunt van meet af aan mis. Hij is dom, slecht, gemeen of een leugenaar. Maar het allerergste is dat hij zich met deze ‘war’ te buiten gaat aan wat hij zégt te bestrijden. Hij wordt zélf een terrorist. Hij zaait paniek onder onschuldige burgers, hij schendt wetten, hij begaat misdaden op grote schaal en maakt zich, zo blijkt, ongrijpbaar voor justitie en de rechterlijke macht – allemaal vanwege de gevaren die ons bedreigen.

Dit is hét moment in Amerika om – aan de vooravond van Santa Claus – het stompzinnige idee van een ‘war on terror’ met wortel en tak uit te roeien.

Ho, ho, ho.

 

WKtS
12 DECEMBER 2014
HET PLAATJE IS EEN SCHILDERIJ VAN GEORGE W. BUSH