Gierzwaluwen

(Cypselus apus)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zie, zie, zie,
zie! zie! zie!
zie!! zie!! zie!!
zie!!!’
tieren de
zwaluwen,
twee-driemaal
drie,
zwierende en
gierende:
‘Niemand, die…
die
bieden de
stiet ons zal!
‘Wie, wie? wie??
wie???’

Piepende en
kriepende
zwak en ge-
     zwind;
haaiende en
draaiende,
rap als de
     wind;
wiegende en
vliegende,
vlug op de
     vlerk,
spoeien en
roeien ze
ringsom de
     kerk.

Lege nu
zweven ze, en
geven ze
     bucht;
hoge nu
hemelt hun’
vlerke, in de
     lucht:
amper nog
hore ik.. en,
die ’k niet en
     zie,
lijvelijk
zingen ze:
‘Wie??? wie?? wie?
wie… 

Guido Gezelle
25-5-1897