Elite is tuig

 

 

Verbeter Je Taal Nog Meer – 77

 

Toen er nog geen auto’s waren
en geen brommers, we geen
radio hadden en geen TV,
toen waren we ook niet gelukkig
WIM DE VRIES

 

ie veel kranten leest, zal het opvallen hoe woorden in de mode raken en dan van betekenis veranderen. Ze krijgen een andere gevoelswaarde. Het is het woord elite overkomen. Tot voor kort was elite een bovenlaag die alles bezat wat de gewone man ontbeert, geld, kennis, macht, paleizen, knechts en hofnarren.

Niemand deed daar moeilijk over. Die elite was er nu eenmaal. Goed voor rust en stabiliteit. Dat de elite zich door voorplanting en overerving in stand hield, was ook geen probleem. Dat was wel zo makkelijk. Geen verkiezingen, geen strijd, geen gedoe. Gewoon de oudste zoon die het werk voortzette.

In Nederland is het al eeuwen de vertrouwde aanpak. Koning Willem-Alexander is er groot mee geworden en gedraagt zich ernaar.

Slechts een paar onderdanen klagen. Zij willen het koningshuis afschaffen en terugkeren naar de zeventiende eeuw toen we nog een beschaafde republiek waren.

Nou ja, beschaafd. Het leven van de elite was toen niet zonder risico. Hooggeplaatste autoriteiten als Johan van Oldenbarnevelt en de gebroeders De Witt werden in het openbaar opgehangen en door het volk gelyncht.

Lange Frans

Lange Frans had dit met Mark Rutte ook willen doen, maar de rapper deinsde daarvoor terug en liet weten dat hij zo ver niet wilde gaan. Je vraagt je af hoeveel van zijn volgelingen hem dit op hun sociale media kwalijk hebben genomen.

Dat volk zoekt de elite allang niet meer in een Haags paleis, het ziet overal elite. In de politiek, in de media – de mainstream-media -, in het bedrijfsleven, ja, waar niet al, en dat zullen we weten ook. Er hoeft deze of gene straatslijper maar iets niet te bevallen of hij spuugt je het woord elite – corona of niet – recht in het gezicht.

Bij deze staatsburgers is het woord elite volledig van zijn betekenis los gezongen. Het betreft niet langer een welomschreven groep geprivilegieerden, maar staat voor alles wat zulke lieden niet bevalt. Elite is tuig. Een ontwikkeling die academici zoals Thierry Baudet en Willem Engel graag een opkontje geven.

De elite die boeken leest, zich informeert en het kaf van het koren scheidt, ziet werkeloos, sprakeloos en nutteloos toe.

Opknopen dan maar, die lui?

 

 

 

LEES VERDER
WKtS
27 OKTOBER 2020
DE VOLKSKNAR NR.349

TERUG NAAR DE VOORPAGINA