Crisis

 

 

Dagstukjes – 261

 

Geen aardbol, dus misvormd, kwam uit uw wijze hand…
BILDERDIJK: GEESTENWARELD

 

 

Er is meer aan de hand dan corona. Je voelt het en je bent niet de enige. Om je heen hoor je de geluiden van gekken, complotdenkers en benepen cententellers, maar je hoort óók, als je zélf luistert en de media maar even laat toeteren, de geluiden van verstandige mensen die over de intelligentie, belezenheid, kennis, fantasie en compassie beschikken om de wereld kritisch te beschouwen en zinnige ideeën over de toekomst uit te dragen.

De wereld, ja, ja, de wereld, zie het maar onder ogen, bevindt zich in een crisis. Geen medische crisis, geen economische crisis, geen culturele crisis, of al deze afsplitsingen bij elkaar, nee, één grote crisis, zo fundamenteel en diep verborgen dat wij hem onmogelijk in volle omvang kunnen zien.

Gekken als Trump leiden samenlevingen waar waanzinnig veel geld door een handvol lieden wordt vergaard over de ruggen van anderen, zwarten, latino’s, zieken, gehandicapten en ongeschoolden. Het klimaat dwingt ons tot ingrijpen in de natuur die ons eeuwenlang haar gaven – en ja, soms ook haar boze buien – heeft geschonken.

Publieksmedia

En wat zien we? Wat weten we? Datgene wat de publieksmedia ons voorhouden die hun informatie steeds meer op de eisen van de gemelijke consument afstemmen. Maar de mens is zoveel méér dan een consument, onze werkelijkheid is zoveel groter dan het televisiescherm dat in de moderne huiskamer langzamerhand een hele wand in beslag neemt.

Wereldwijd neemt de armoede toe. Wereldwijd neemt het wapengeweld toe. Wereldwijd neemt de uitbuiting toe. Wereldwijd gaat de natuur naar de kloten door pesticiden, stuwdammen, ongebreidelde urbanisatie, industrialisatie, plasticsoep in de oceanen en het kappen van regenwouden. Wereldwijd worden eeuwenoude culturen weggevaagd. Wereldwijd maken multinationals klanten tot slaaf van hun producten. Wat gaat er nog meer mis? Waar is de grens? Wanneer zegt een gezaghebbende instantie: Genoeg is genoeg. Wat te doen?

Verander, zou ik zeggen, alles wat je tot nu toe gewoon hebt gevonden, oriënteer je, zoek feiten waar je ze maar kunt vinden, studeer, leer en denk na. Werk eraan, thuis, op school, op het werk, in de politiek, spreek anderen erop aan om zich volledig in te zetten voor het behoud van de aarde, van de natuur, van de mens, van de steden en ons aller toekomst.

Lockdown

Bedenk dat de lockdown die ons nu treft, eeuwenlang de normale leefwijze van een minderheid is geweest die zich om niemand buiten de eigen, kleine kring hoefde te bekommeren. Laat het einde van de huidige lockdown het einde van de moderne klassenmaatschappij zijn die in de klassieke vorm van Karl Marx door Lenin en Stalin in bloed werd gesmoord – met een Poetin die hunkert naar die tijd. Maar laten we het nu, nu het nóg meer moet, en géén uitstel meer duldt, eens ánders doen, met liefde bijvoorbeeld. Het gaat te ver om te zeggen: dan krijgen we corona er ook wel onder, maar als we het virus eenmaal beheersen, dan zouden we kunnen proberen om weer wat meer mens onder de mensen te worden.

Wereldwijd, want dát is de ware crisis. Dát woord dwingt ons tot een nieuwe manier van leven omdat het ons leert dat we voor het eerst in de geschiedenis de wereld in haar volle omvang overzien.

De wereld, ja. Een bolletje in de ruimte waarvoor wij allemaal verantwoordelijk zijn, wat veel aardbewoners nog steeds niet lijken te beseffen. Tegen hen zou ik willen zeggen: volg het spoor van het corona-virus en zie hoe het wereldwijd zonder aanzien des persoons menselijk leven vernietigt, dan kom je er wel achter.

 

 

 

TERUG NAAR VOORPAGINA


LEES VERDER

WKtS
23 MEI
LOGBOEK 12 MEI