Wiewiewie en Guido Gezelle

 

 

 

 

 

 

 

 

Wiewiewie

Wiewiewie is de schermkrant van Willem Kuipers te Smilde. De naam is ontleend aan het gedicht Gierzwaluwen van Guido Gezelle.

Guido Gezelle (foto) was een rooms-katholieke priester die van 1830 tot 1899 in Brugge leefde. Hij was een uitgesproken lyrisch talent, eigenzinnig, vindingrijk en overtuigd van zijn niet geringe vakmanschap. Zijn poëzie, hoewel zeer Vlaams, is van wereldniveau.

Al zijn gedichten zijn te vinden in de bundel Guido Gezelle’s dichtwerken die ruim zestig jaar geleden bij L.J.Veen in Amsterdam verscheen.

Wie De Nederlandse poëzie van de 19de en 20ste eeuw in 1000 en enige gedichten van Gerrit Komrij in de kast heeft staan – en wie heeft dat niet…. –  kan de gierzwaluwen op bladzijde 260 horen wiewiewieën….

U kunt het ook hier lezen.

 

Over wiewiewie

De onomatopee wiewiewie – waarmee de klanken van de gierzwaluw worden nagebootst – is in het logo van deze website verbonden met de letters e, i en w (op hun kop) die in drie minuscule vormpjes zijn afgebeeld.

Deze vormpjes zijn koperen matrijzen (zie foto) die tot de oudst bekende ter wereld behoren. Ze werden in 1506 door Hendrik de Lettersnijder vervaardigd. Ruim 500 jaar later mocht ik ze in het archief van de drukkerij Joh. Enschedé te Haarlem bewonderen, vasthouden, koesteren en fotograferen.

Er zit een zo boeiend verhaal aan deze matrijsjes vast dat we erop hopen terug te komen. Dan zal ook blijken hoe belangrijk het werk van Hendrik de Lettersnijder (1470-1511) is geweest voor de typografie en de boekdrukkunst van de Lage Landen.

De prachtige letter in de kop van wiewiewie is een Didot, ontworpen door de Fransman Firmin Didot (1764-1836). Zijn grootvader François Didot had – behalve elf kinderen – een grote drukkerij en papierfabriek in het plaatsje Essonnes, zo’n 30 kilometer ten zuidoosten van Parijs. De Didot toont verwantschap met andere fraaie, historische, maar nog altijd gebruikte letters zoals de Baskerville en de Bodoni.

 

 

 

Reacties zijn welkom op info@nullwiewiewie.nl   

 

 

 

TERUG NAAR DE VOORPAGINA
ZIE OOK TIEN JAAR WIEWIEWIE
WKtS
31 DECEMBER 2015