Verbeter Je Taal

Verbeter Je Taal – 6 (slot)

                                  Getop van de media Alcest, wilt gij de Zangberg op? Zo rijd een eigen paard, geen huurknol haalt de top. A.C.W.STARING en opvallend verschijnsel in het hedendaagse Nederlands is het gebruik van ‘top’. Veel, zo niet alles, is […]

Verbeter Je Taal – 5

                      Dorpsgekken When a true genius appears, you can know him by this sign: that all the dunces are in a confederacy against him. JONATHAN SWIFT AT HEEFT HET lidwoord ons toch misdaan? Waarom wordt het in de geschreven en gesproken media steeds vaker weggelaten? […]

Verbeter Je Taal – 4

Deftige taal Er is niets poëtischer dan de waarheid. MULTATULI IJ DEED HET weer, Felix Rottenberg. ‘Haar’ schrijven als het ‘zijn’ moet wezen. Felix Rottenberg is columnist van Het Parool. In de krant van zaterdag 27 oktober 2012, schrijft hij, ik citeer: ‘Het beroemde boek Arbeidsverhoudingen in Nederland (1970) van de Amerikaanse socioloog John Windmuller […]

Door de sloppen van de stad

Verbeter Je Taal – 3   Dáár misse ik u, dáár misse ik u zo dikwijls, en, ik ween: geen hope meer op wederkeer, geen hope meer, o neen! GUIDO GEZELLE: IK MISSE U r viel een brief in de bus en ik zag meteen dat er iets mis was. Het was een schrijven van […]

Dilettanten

Verbeter Je Taal – 2 okken is erg, maar taalfouten zijn ook akelig. Op de voorpagina van Het Parool (29 augustus 2012) schrijft Felix Rottenberg dat Jack de Vries tegen Peter Jan Balkenende, die volgens mij Jan Peter Balkenende heette, loog om Wouter  Bos een hak te zetten: ‘Het was een slimme, gemene truc, waarmee […]

Verre weidus

                  Verbeter Je Taal – 1   eg je weides, kuddes, keuzes, waardes? Of zeg je weiden, kudden, keuzen, waarden? Spreek die eerste regel eens hardop uit. Dan hoor je weidus, kuddus, keuzus, waardus. Dat klínkt toch niet? Zeggen we voortaan ook: verre weidus zijn altijd groener? […]