Verbeter Je Taal

Verbeter Je Taal – 6

                                  Getop van de media   Alcest, wilt gij de Zangberg op? Zo rijd een eigen paard, geen huurknol haalt de top. A.C.W.STARING   en opvallend verschijnsel in het hedendaagse Nederlands is het gebruik van ‘top’. Veel, zo niet […]

Verbeter Je Taal – 5

                          Dorpsgekken   When a true genius appears, you can know him by this sign: that all the dunces are in a confederacy against him. JONATHAN SWIFT   at heeft het lidwoord ons toch misdaan? Waarom wordt het in de geschreven en gesproken […]

Verbeter Je Taal – 4

Deftige taal   Er is niets poëtischer dan de waarheid. MULTATULI ij deed het weer, Felix Rottenberg. ‘Haar’ schrijven als het ‘zijn’ moet wezen. Felix Rottenberg is columnist van Het Parool. In de krant van zaterdag 27 oktober 2012, schrijft hij, ik citeer: ‘Het beroemde boek Arbeidsverhoudingen in Nederland (1970) van de Amerikaanse socioloog John […]

Dilettanten

  Verbeter Je Taal – 2     okken is erg, maar taalfouten zijn ook akelig. Op de voorpagina van Het Parool (29 augustus 2012) schrijft Felix Rottenberg dat Jack de Vries tegen Peter Jan Balkenende, die volgens mij Jan Peter Balkenende heette, loog om Wouter  Bos een hak te zetten: ‘Het was een slimme, […]

Verre weidus

                    Verbeter Je Taal – 1   Make love, not war JOHN LENNON   eg je weides, kuddes, keuzes, waardes? Of zeg je weiden, kudden, keuzen, waarden? Spreek die eerste regel eens hardop uit. Dan hoor je weidus, kuddus, keuzus, waardus. Dat klínkt toch niet? Zeggen […]