Op de treeplank van de tijd

Op de treeplank van de tijd

GEZIN VAN WIETSE EN ROELOFJE. MET MIDDEN BOVEN FREDERIKA JACOBA       Deel  11 –  ‘Handoplegster’ en ‘strijkster’   It wetter stjurre, glêd en glier De sinne sprekt mei glâns Fan kjeld en ier al Grypt elk de kâns Yn linige kadâns Troch ’t wite lân te swalkjen.     In zo’n wijk werd […]

Op de treeplank van de tijd

HET HOOFDGEBOUW VAN OMMERSCHANS   Deel 10 – Een leger van havelozen   Die afgeleefde man, die bijkans nakend zit, En trillend van de kou, mij om een duitje bidt, Is even goed als ik. Gods wijsheid gaf alleen Mij wat meer geld dan hem. Ben ik dan beter?… Neen. HIERONYMUS VAN ALPHEN     […]

Op de treeplank van de tijd

GRIETMANSBRUG IN SMILDE   Deel 9 – Opstand der schippers   Voor zichzelf hoefde hij niets dan wat brood samen met de hond, wat gerei voor de schuit, nu en dan een eindje kaars voor de zondag in de roef als hij nog eens de Bijbel las. ARTHUR VAN SCHENDEL: DE WATERMAN       […]

Op de treeplank van de tijd

WONING IN VEENHUIZEN. JOHANNES VAN DEN BOSCH LEGDE IN 1818 DE EERSTE STEEN.         Deel 8 – Een familie van naamlozen   De natuur bedriegt ons nooit: wij zijn het altijd zelf die ons bedriegen. JEAN-JACQUES ROUSSEAU       Wat doe je eraan? Een familie van naamlozen. Het is je lot. […]

Een familiegeschiedenis door Willem Kuipers       Deel 8 – Een familie van naamlozen   at doe je eraan? Een familie van naamlozen. Het is je lot. Aanvaard het of geef ze alsnog een plaats in de geschiedenis. Ga op onderzoek uit. Ga kijken. Ga naar Veenhuizen. Stap rond in het drassige grasland van […]

Op De Treeplank Van De Tijd

 DE DRENTSE HOOFDVAART IN SMILDE OMSTREEKS 1910         Deel 7 – Hallo overoveroveropa, hallo overoveroveroma…   Om u een der vele dingen welke op mijn ontdekkingstochten mij iets nieuws te zien en te voelen gaven, te noemen, zal ik u vertellen hoe men hier bv. schuiten ziet door mannen, vrouwen, kinderen, witte […]