Op de treeplank van de tijd

Op de treeplank van de tijd

DEEL VAN DE WERKPLAATS IN DE PIET HEINSTRAAT     Deel 14 – Ondernemingslust in Utrecht   Want dit is wel het duidelijkst in de crisis: het is een bewustwording van ons idealen-failliet. M.NIJHOFF     Op 4 september 1924 verhuisde Harm opnieuw, weer niet ver weg. Ditmaal betrok hij niet alleen een andere kamer, […]

Op De Treeplank Van De Tijd

GLADBECK IN 1919       Deel 13 – Van Duitsland terug naar Nederland   En telkens als ik even knikte dat ik het wist, liet hij het water beven en het werd uitgewist. MARTINUS NIJHOFF: HET KIND EN IK   Op 8 april 1919 overleed mijn grootmoeder Frederika Jacoba Bennink in het kraambed. Vijf […]

Op de treeplank van de tijd

POSTKANTOOR IN SMILDE ROND 1900     Deel 12 – Arbeidsmigratie   Maar alles wat zo dierbaar was dat ik het heb verloren, is mij sinds ik het kwijt ben pas voorgoed gaan toebehoren. JEAN PIERRE RAWIE           Frederika Jacoba en Harm Reindert hebben na hun trouwdag niet lang in Smilde […]

Op de treeplank van de tijd

GEZIN VAN WIETSE EN ROELOFJE. MET MIDDEN BOVEN FREDERIKA JACOBA       Deel  11 –  ‘Handoplegster’ en ‘strijkster’   It wetter stjurre, glêd en glier De sinne sprekt mei glâns Fan kjeld en ier al Grypt elk de kâns Yn linige kadâns Troch ’t wite lân te swalkjen.     In zo’n wijk werd […]

Op de treeplank van de tijd

HET HOOFDGEBOUW VAN OMMERSCHANS   Deel 10 – Een leger van havelozen   Die afgeleefde man, die bijkans nakend zit, En trillend van de kou, mij om een duitje bidt, Is even goed als ik. Gods wijsheid gaf alleen Mij wat meer geld dan hem. Ben ik dan beter?… Neen. HIERONYMUS VAN ALPHEN     […]

Op de treeplank van de tijd

GRIETMANSBRUG IN SMILDE   Deel 9 – Opstand der schippers   Voor zichzelf hoefde hij niets dan wat brood samen met de hond, wat gerei voor de schuit, nu en dan een eindje kaars voor de zondag in de roef als hij nog eens de Bijbel las. ARTHUR VAN SCHENDEL: DE WATERMAN       […]