Het einde van mijn bieb

HET WAD                                                                                                                          FOTO WILLEM KUIPERS                                                                                 

Verbeter Je Taal Nog Meer – 81

 

De boekeneter eet mij op!
P.A. DE GÉNESTET [1]

 

Een bibliotheek beweegt. Er komen boeken bij, er gaan boeken af. De mijne ligt al geruime tijd stil. Het werpt de vraag op wat je aan boeken hebt die je niet meer leest. Staan ze in hun kasten alleen maar stof te verzamelen?

O, zeker, ik pluk af en toe nog wel een appeltje aan deze boom zo volgeladen met kennis over goed en kwaad, maar het plezier kan ik met niemand meer delen. In mijn huis heeft het boek zijn eeuwigheidswaarde verloren.

Een pijnlijke ervaring.

Mijn leven lang maakte ik jacht op boeken als een adellijke heer op het hijgend hert in de bossen en nu? Heel af en toe betoont er zich nog iemand geïnteresseerd in mijn levenswerk, maar meestal bederft hij – of zij – de pret door te vragen of ik al die boeken heb gelezen.

Ja, denk ik dan, en toch had ik tijd over om hard te werken, geld te verdienen en me in de Alpen of op Terschelling in de natuur te vermeien.

Revolusi

Lang ben ik ervan uitgegaan dat ik mijn bieb zou doorgeven aan lezers zoals ik, maar dan jónger, jongere lezers, maar ik weet nu dat dit niet gaat gebeuren. Zij raadplegen ándere media, media die hun meer bieden dan zo’n stom boek.

Het zij zo, maar ongemakkelijk vind ik wel dat mét de verdwijning van het boek als stok en stut van het geestelijke leven onze werkelijkheid verandert en daarmee onze taal, onze moedertaal, het Nederlands.

Het gaat snel. Neem alleen al het idee van informatie. Wat betekent dat nog? De manier waarop we geïnformeerd worden, lijkt steeds  vluchtiger, oppervlakkiger en heel erg beperkt tot het hier en nu. Het is informatie tot vermaak van de massa  die er niet wijzer van wordt, maar dommer.

Dit ging door me heen toen ik Revolusi van David van Reybrouck over de onafhankelijkheidsstrijd van Indonesië las. Ik viel van de ene verbazing in de andere. Niet alleen door de soms ronduit schokkende inhoud, maar vooral ook door de stijl, door een taal die op papier zo overtuigend tot klinken wordt gebracht dat je zo’n boek ervaart als een dam tegen die zotte ‘infotainment’ die alles van waarde wegspoelt.

 

 

 

TERUG NAAR DE VOORPAGINA
LEES VERDER
WKtS
26 JANUARI 2021
DE VOLKSKNAR NR 354

 

[1] Het citaat is uit het gedicht ‘In de bibliotheek van de liefhebber’ van P.A. de Génestet, te vinden in De Nederlandse poëzie van de 19de en 20ste eeuw in 1000 en enige gedichten op pagina 244. De Génestet leefde van 1829-1861.