Bestuurlijke ervaring

Dagstukjes – 304

Glad als een aal
MULTATULI: GRAFSCHRIFT OP THORBECKE

 

 

Een nieuw kabinet. Zal dit het vertrouwen van het volk krijgen? Het merendeel van de kiezers zal het worst wezen – zie de rampzalige verkiezingsuitslagen van 2021.

Belangrijker is de vraag wie mét Mark Rutte de negentien nieuwe ministers zullen zijn.

Zijn het persoonlijkheden?

Hebben ze buiten Den Haag ervaring opgedaan met het besturen van complexe organisaties zoals een departement met louter ambtenaren?

Hebben ze ideeën die de almaar voortwoekerende politieke problemen in Nederland kunnen oplossen?

Politieke verslaggeving

Zijn ze bestand tegen het kleinzielige, Haagse geklier?

Kunnen ze de irritante politieke verslaggeving aan – die het vooral moet hebben van bijzaken, gekeuvel en onderlinge gekissebis, maar veel te weinig inzicht geeft in de grote belangen die op het spel staan?

Hebben ze het vernuft, de sociale vaardigheden en het doorzettingsvermogen om daadwerkelijk iets ten goede te veranderen aan de energievoorziening, het teveel aan stikstof, de informatietechnologie, het transport, de varkensteelt, de tuinbouw, de gezondheidszorg, de belastingen, het onderwijs en de angstaanjagende macht van de onderwereld?

Roepen ze een halt toe aan de verkrachting van het Nederlandse landschap en bovenal: zijn ze bij machte het tij van een groeiende onvrede onder een groot deel van de bevolking te keren?

Personeelschef

Tot nu toe heeft Mark Rutte niet aangetoond dat hij als voormalige personeelschef van Shell oog had voor de exceptionele vaardigheden waarover een gezagsdrager in dit tijdperk van oppermachtige media dient te beschikken, maar voor handigheid en vriendjespolitiek kopen we niks.

Dit schreef ik op 14 december 2021. Inmiddels is het nieuwe kabinet aan ons voorgesteld. Verrassend is vooral de keuze van D66’ers, die van buiten Den Haag komen. In de media werden juist zij onmiddellijk geconfronteerd met de vraag of deze uiterst capabele lieden wel bestuurlijke ervaring hadden. Bestuurlijke ervaring? Laat me niet lachen. Wat een cliché! Premier Mark Rutte verloor in zijn vorige periode  de ene na de andere staatssecretaris of minister die allemaal stuk voor stuk op een enorme bestuurlijke ervaring konden bogen. In een gemeenteraad ja…

Dat was bij zijn selectie overigens nooit het belangrijkste criterium voor de minister-president geweest. Het belangrijkste criterium was of hij deze mannen en vrouwen uit zijn eigen vertrouwde liberale kring kende, en dat was zo.

Sleetse gewoonten en denkbeelden

Ik ben bereid te geloven dat met persoonlijkheden als Sigrid Kaag, Ernst Kuipers, Robbert Dijkgraaf, Franc Weerwind en Gunay Uslu alle ramen in Den Haag niet in één keer wijd open zullen gaan, maar wel dat ze op hoog niveau partij zullen bieden aan de politieke kneuzen wier bestuurlijke ervaring we tot nu toe aan den lijve mochten ondervinden. Een en al sleetse gewoonten en denkbeelden uit de eigen koker.

Die benepenheid, dat is wat mij – mede dankzij onze bijziende politieke berichtgeving – nog het meest benauwt.

 

L E E S  V E R D E R
W K t S
T E R U G.  N A A R  D E   V O O R P A G I N A
8  J A N U A R I  2 0 2 1
E E R D E R  I N  L O G B O E K