Belangenverstrengeling

 

Dagstukjes – 81

n NRC Weekend signaleert de ombudsman dat lezers doorgaans slordig worden ingelicht over de columnisten in hun krant. Let wel, de vaste stukjesschrijvers die niet tot de redactie behoren en ook geen journalist zijn. Ze hebben meestal iets gestudeerd.

Soms blijken zulke medewerkers een zakelijk belang te hebben bij het onderwerp dat ze behandelen.

Dat is kwalijk. Te meer omdat lezers niet kúnnen weten in hoeverre deze columnisten onpartijdig en onafhankelijk zijn.

Maar nóg kwalijker is het dat hoofdredacteuren zovéél van deze huurlingen aan het woord laten. Een enkele briljante stem, oké, maar zoveel middelmatige woordenkramerij?

De krant is toch geen Pauw?

Of Tan?

Ik zou zeggen, geef liever je eigen, goed ingevoerde redacteuren de ruimte en stuur die malle Clavans door naar de opiniepagina – die kun je rustig negeren… 

LEES VERDER
WKtS
2 OKTOBER 2016
OP DE FOTO KEES VAN KOOTEN ALS DOCTOR CLAVAN, TV-DESKUNDIGE