Nekveldocent

 

 

 

 

 

 

 

 

Dagstukjes – 204

 

Hij, die een ambacht leert,
En traag bij het werk verkeert,
Wordt ook, gelijk de tol, geleid
Door slaan, tot naarstigheid.
JOH. HAZEU, CZ: DE DRIJFTOL

 

e minister-president sprak stoer dat hij erop zou slaan. Op lieden die het waagden politie en ambulancepersoneel lastig te vallen. Maar als er iets gewelddadigs op school gebeurt, wat dagelijks voorkomt, vraag er een conciërge maar eens naar, hoor je zulke geluiden niet. Niet van Rutte, niet van de schoolleiding, niet van het schoolbestuur, niet van de inspectie. Men zwijgt totdat er iemand van de krant of de plaatselijke televisie langs komt, dan putten ze zich uit in smoesjes over protocollen, afspraken, regels en de veiligheid van de leerling – let wel, van de leerling, niet van de leraar, terwijl hij afgaande op berichten in de krant meer en meer het slachtoffer is. Schoolleiders doen het in hun broek voor boze ouders, vooral als die met advocaten dreigen. Zo gijzelt tuig het onderwijs.

We waren er deze week weer eens getuige van toen de onderwijsassistent Gerrit Keeman (64) van de beroepsopleiding aan het Kennemer College in Heemskerk een klierende jongen de klas uit wilde sturen. Omdat de jongen brutaalweg weigerde, had Keeman hem een handje geholpen. In de media heette hij sindsdien de ‘nekveldocent’. De man werd van school gestuurd, maar het ventje mocht blijven.

Zo bevestigde de school  wat ouders en grootouders in de loop van de jaren steeds meer is gaan verbazen: waarom durft niemand op school op te treden tegen leerlingen die er een potje van maken? Op de website van het Kennemer College wordt nota bene toegegeven dat ‘normafwijkend gedrag aan de orde van de dag’ is.

Lafheid is het, negéren, wegkijken, gemakzucht, eigenbelang eerst.

Het kostte Keeman de kop.

Dat lieverdje lacht in zijn vuistje.

 

 

 

LEES VERDER
WKtS
1 FEBRUARI 2019

Het plaatje is een illustratie van Hans Holbein voor De lof der zotheid van Erasmus.