130

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dagstukjes – 62

 

Liberaal, als een aal
MULTATULI, GRAFSCHRIFT VOOR THORBECKE

s dom erg? Nee, dom is niet erg, je kunt er niks aan doen. Dom is alleen erg als een minister dom blijkt te zijn. Melanie Henriëtte Schultz van Haegen – Mees Geesteranus bijvoorbeeld.

Waarom is zij dom? Omdat ze auto’s op de snelweg 130 kilometer wil laten rijden.

Heb dat nut?

Nee, behalve voor Melanie Henriëtte Schultz van Haegen – Mees Geesteranus, die met deze maatregel mannen hoopt te paaien die hun auto meer koesteren dan hun vrouw – die overigens onaangedaan haar gang gaat en met haar eigen wagen de lucht vervuilt.

Misschien is Melanie niet zozeer dom, als wel doortrapt, alleen geïnteresseerd in haar eigen belang en het belang van haar partij.

Dat is erger dan dom. Dat is slecht en bovendien schadelijk voor de democratie.

Het is het begin van de corruptie waartoe vooral liberalen in dit goddeloze tijdsgewricht geneigd zijn.

 

LEES VERDER 
WKtS
          5 FEBRUARI 2016